Služby

Miestnosť na bicykle / prístrešky

Pripravíme pre vašu firmu komplexný návrh riešenia miestnosti na bicykle a to vrátane projektu a jeho následnej realizácie.
Do exteriérov navrhneme prístrešky, a to vrátane možného fotovoltaického riešenia.

Servis

Pre vašu flotilu zabezpečíme komplexný servis, a to ako formou mobilného servisu, tak aj servisu na našich servisných miestach. Pre bicykle si prídeme a po servise zase privezieme späť.
Náklady na servis možno započítať do splátky operatívneho leasingu.

Nabíjačky / stojany / mobilná aplikácia

Vaše miestnosti na uloženie bicyklov alebo vonkajšie prístrešky vybavíme stojanmi a nabíjačkami z našej širokej ponuky, a to vrátane odbornej montáže a sprevádzkovania.
Dodáme aj mobilnú aplikáciu, ktorá vám umožní ovládať a riadiť celý management nabíjania a zamykania bicyklov.
Náklady na nabíjačky, stojany aj mobilnú aplikáciu možno započítať do splátky operatívneho leasingu

GPS

Namontujeme do bicyklov GPS modemy, ktoré vám umožnia mať komplexný dohľad nad vašou flotilou a súčasne s tým vám umožníme viesť elektronické knihy jázd.
Náklady na GPS možno započítať do splátky operatívneho leasingu.

Poistenie

Vaše bicykle poistíme u nášho zmluvného partnera. Budú zabezpečené proti krádeži z objektu, voľného priestranstva alebo auta. Poistenie se vzťahuje na lúpež, vandalizmus, poškodenie nehodou, zničenie alebo poškodenie pri preprave.
Poistenie je už automaticky zahrnuté v splátkach.

Daňové poradenstvo

V prípade, že kupujete do firmy SLUŽOBNÉ BICYKLE alebo BICYKLE AKO BENEFIT, je Vám zadarmo k dispozícii náš daňový poradca, ktorý pomôže s nastavením pravidiel a smerníc a to vrátane komunikácie s vašim finančným aj HR oddelením.